CONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI
Compania ASEBUSS şi-a lansat site-ul www.asebuss.ro pentru a-şi informa direct toţi clienţii si potențialii clienți cu privire la activitățile întreprinse. Prin accesarea acestui site vă asumați obligația de a respecta condiţiile generale de acces şi de utilizare detaliate în cele ce urmează, precum şi cadrul legislativ actual.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Compania ASEBUSS deține site-ului de faţă, incluzând materiale precum fotografii, texte, sloganuri, desene, imagini și/sau secvenţe animate sonore sau nu. De asemenea, toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea ASEBUSS sau a unor terţi care au autorizat ASEBUSS să le utilizeze.
ASEBUSS autorizează reproducerile atât în format tipărit, cât și în format electronic, cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să fie în conformitate cu dispoziţiile legislative care fac referire la proprietatea intelectuală.

DREPTURI DE MARCĂ
Numele ASEBUSS și logo-ul ASSEBUS sunt mărci înregistrate și aparțin companiei ASEBUSS.
În cazul în care nu este obținut acordul ASEBUSS, reproducerea, imitarea si utilizarea acestor mărci constituie INFRACŢIUNI și se sacționează conform legilor în vigoare.
Costurile programelor prezentate sunt cele în vigoare la momentul redactării/actualizării respectivelor pagini ale site-ului.

HYPERLINK-URI
Pentru a plasa un hyperlink spre site-ul www.asebuss.ro este necesară o autorizaţie prealabilă de la ASEBUSS. Această autorizație trebuie să fie redactată în scris. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului www.asebuss.ro.
Compania ASEBUSS nu își asumă în niciun caz responsabilitatea pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.asebuss.ro şi nu este responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

DREPT intern român
Documentul de față, denumit „Condiții generale”, precum şi orice conflict sau litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea/funcţionarea/disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de conflict sau de litigiu, singurele instanțe considerate competente sunt instanţele româneşti.

ACTUALIZAREA CONDIŢIILOR GENERALE
Compania ASEBUSS îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau de a actualiza oricând atât accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Toate modificările și/sau actualizările vor fi aduse la cunoștința utilizatorului de îndată ce vor fi postate pe site; prin urmare, datoria utilizatorului este să consulte în mod constant această rubrică pentru a verifica valabilitatea Condiţiilor Generale.